top of page

Beslis dit jaar nog wat u doet met uw pensioen in eigen beheer

Heeft u nog geen beslissing genomen over het pensioen in eigen beheer? Denk dan nog eens na over de mogelijkheden van afkoop en omzetting in een oudedagsverplichting. Deze opties zijn namelijk alleen nog in 2019 toepasbaar.

Het afkopen van uw pensioen in eigen beheer kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Om nog te kunnen profiteren van de belastingkorting die hiervoor geldt, dient u in 2019 nog over te gaan tot afkoop. Ook voor omzetting in een oudedagsverplichting geldt dat dit enkel nog in 2019 mogelijk is. U dient dus tijdig actie te ondernemen om van deze opties gebruik te kunnen maken.

Waar kon je ook alweer uit kiezen?

  • Doorzetten van de pensioenvoorziening Het pensioen in eigen beheer is bevroren. Er mag dus niet jaarlijks meer worden toegevoegd aan het pensioen. Jaarlijks oprenten is nog wel toegestaan; of

  • Omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) De ODV staat op de balans van de bv en wordt jaarlijks opgerent. Verdere opbouw (buiten de oprenting) is niet mogelijk. Vanaf AOW-leeftijd keert de bv de oudedagsverplichting in 20 jaar uit, houdt hierop loonbelasting in en draagt deze af. Het is ook mogelijk deze verplichting (op termijn) af te storten bij een bank en vervolgens de bv te liquideren; of

  • Afkopen De korting was in 2017 34,5%, in 2018 25% en bedraagt in 2019 19,5% van de fiscale pensioenvoorziening op 31 december 2015. Na afkoop komt het resterende nettovermogen in box 3 terecht. In de bv is geen sprake meer van een pensioenvoorziening.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 313036.


bottom of page