top of page

Kosten van de tuin bij monumentaal pand kunnen tot en met 2018 ook aftrekbaar zijn

Als u de tuin bij uw monumentale pand in originele staat terugbrengt of groot onderhoud uitvoert, dan was dit tot en met 2018 mogelijk deels aftrekbaar. Hiervoor golden wel voorwaarden. Maar let op, per 1 januari 2019 is deze aftrekpost voor monumentale panden (en dus de tuin) vervallen. In plaats daarvan geldt een subsidieregeling. De subsidie is maximaal 38%.

In beginsel zijn tot en met 2018 80% van de kosten voor het onderhouden of in originele staat terugbrengen van een monument aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Dit kan ook gelden voor de tuin bij een monument. Een rechter bevestigde dat niet alle kosten per definitie tot aftrek leiden. Het moet gaan om andere kosten dan "normale" onderhoudskosten. "Normale" onderhoudskosten zijn kosten waarvan het gebruikelijk is dat de huurder die in alle redelijkheid zelf draagt. De belanghebbende was het niet eens met het oordeel van de rechter en ging in cassatie bij de Hoge Raad. De A-G adviseerde de Hoge Raad onlangs het beroep in cassatie ongegrond te verklaren. Maakt u in 2019 kosten voor de tuin bij uw monumentale pand? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie. Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via 0229-313036 of info@steradvies.net.


bottom of page