top of page

Alimentatiedruk hoger door lagere aftrek

Ligt u in echtscheiding of bent u gescheiden? En is sprake van partneralimentatie? Houd dan nu al rekening met een hogere alimentatiedruk in de toekomst. In het Belastingplan 2019 staat namelijk om vanaf 2020 de aftrekbaarheid van partneralimentatie flink af te bouwen.

Laat daarom onderzoeken of de hoogte van uw (toekomstige) alimentatieverplichting straks nog overeenkomt met uw draagkracht. Bij de vaststelling van de draagkracht van een alimentatieplichtige voor het bepalen van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met het fiscale voordeel van de aftrekpost van partneralimentatie.

​​Het percentage waartegen de partneralimentatie aftrekbaar is, wordt tot 2023 als volgt:

2018: 51,95%

2019: 51,75%

2020: 46,00%

2021: 43,00%

2022: 40,00%

2023: 37,05%

Als dit fiscale voordeel voor een deel verdwijnt, leidt dit tot een lagere draagkracht voor de alimentatieplicht. Overigens kunnen ook andere feiten en omstandigheden een rol spelen bij het al dan niet aanpassen van de bestaande alimentatieverplichting.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 313036.


bottom of page