top of page

Voorkom hoge box 3-heffing met de (be)spaar-bv!

Bezit u vermogen dat belast wordt in box 3? Dan betaalt u mogelijk veel belasting over uw kapitaal. De belastingheffing in box 3 is namelijk gebaseerd op een verondersteld - "forfaitair" - rendement, dat vaak fors hoger ligt dan het werkelijke rendement. U kunt dit mogelijk voorkomen door het vermogen voor het einde van dit jaar onder te brengen in een bv: de "spaar-bv" of eigenlijk “bespaar-bv”!

Op Prinsjesdag zijn de forfaitaire rendementen en belastingtarieven die zullen gelden in 2019 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat voor hogere vermogens de belastingdruk toeneemt ten opzichte van 2018. Het is mogelijk de hoge belastingdruk te voorkomen door het vermogen vóór het einde van dit jaar onder te brengen in een bv: de "spaar-bv" of eigenlijk “bespaar-bv”! Het op Prinsjesdag verschenen Belastingplan 2019 heeft hierin geen wijziging aangebracht.

Als u (eventueel met uw partner) vermogen in box 3 heeft boven de vrijstelling van € 30.260 per persoon (2019), dan is belasting verschuldigd. De belasting bedraagt 30% en wordt berekend over het “fictief rendement”. Dat is een forfait dat aan de hand van de hoogte van het vermogen wordt vastgesteld en kent 3 schijven. Deze worden toegepast per fiscaal partner.

  1. € 0 - € 71.650: 1,94% rendement (belastingdruk: 0,581%)

  2. € 71.650 - € 989.736: 4,45% (belastingdruk: 1,335%)

  3. € 989.736 en hoger: 5,60% (belastingdruk: 1,680%)

Hieruit volgt voor laag-renderend bezit, zoals spaargeld, vaak een forse belastingdruk.

Voorbeeld 1: spaartegoed van € 250.000

Stel, u heeft samen met uw partner een spaartegoed (vrije liquide middelen) van € 250.000.

De bank vergoedt 0,2% rente over uw spaartegoed. Dit betekent da u jaarlijks € 500,- aan rente ontvangt.

Box 3: spaartegoed in privé

De verschuldigde belasting over uw spaartegoed bedraagt in dit voorbeeld € 1.447,-

Box 2: Spaartegoed in de "spaar-bv".

Bij gebruikmaking van een "spaar-bv", bedraagt de verschuldigde belasting € 200,-

In dit voorbeeld bedraagt het jaarlijkse voordeel bij het overhevelen van uw vermogen naar een BV circa € 1.247,- netto.

Voorbeeld 2: spaartegoed van € 300.000

Stel, u heeft samen met uw partner een spaartegoed (vrije liquide middelen) van € 300.000.

De bank vergoedt 0,2% rente over uw spaartegoed. Dit betekent da u jaarlijks € 600,- aan rente ontvangt.

Box 3: spaartegoed in privé

De verschuldigde belasting over uw spaartegoed bedraagt in dit voorbeeld € 2.115,-

Box 2: Spaartegoed in de "spaar-bv".

Bij gebruikmaking van een "spaar-bv", bedraagt de verschuldigde belasting € 240,-

In dit voorbeeld bedraagt het jaarlijkse voordeel bij het overhevelen van uw vermogen naar een BV circa € 1.875,- netto.

Voorbeeld 3: spaartegoed van € 350.000

Stel, u heeft samen met uw partner een spaartegoed (vrije liquide middelen) van € 350.000.

De bank vergoedt 0,2% rente over uw spaartegoed. Dit betekent da u jaarlijks € 700,- aan rente ontvangt.

Box 3: spaartegoed in privé

De verschuldigde belasting over uw spaartegoed bedraagt in dit voorbeeld € 2.782,-

Box 2: Spaartegoed in de "spaar-bv".

Bij gebruikmaking van een "spaar-bv", bedraagt de verschuldigde belasting € 280,-

In dit voorbeeld bedraagt het jaarlijkse voordeel bij het overhevelen van uw vermogen naar een BV circa € 2.502,- netto.

Noot: Bij deze berekeningen moet (nog) rekening worden gehouden met extra kosten voor het oprichten en het in stand houden van de BV, zie hierna.

Aandachtspunten

Let wel dat bij vergelijking tussen de belastingdruk in box 3 en de belastingdruk in box 2 het voordeel uiteraard afhankelijk is van wat voor bijkomende kosten er zijn bij de BV. U moet o.a. bij de BV rekening houden met:

  • oprichtingskosten,

  • advieskosten,

  • bankkosten en

  • het jaarlijks opstellen van de jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting.

Voor het opstellen van de jaarrekening inclusief publicatiestukken en de aangifte vennootschapsbelasting voor "Spaar-B.V's" hanteren wij een all-in prijs van slechts € 600,- excl. btw per jaar.

Andere mogelijkheden

Een andere mogelijkheid is het inbrengen van het vermogen in een fonds voor gemene rekening. Dit onderdeel zullen wij in een aparte blog bespreken.

Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 313036.


bottom of page