top of page

Betaal minder vennootschapsbelasting door het oprichten van verschillende bv’s

Het tariefverschil in de vennootschapsbelasting tussen de eerste en tweede schijf wordt steeds groter. Dit maakt het aantrekkelijk om uw winsten te verdelen over meerdere vennootschappen. Daarmee kan meerdere keren gebruik worden gemaakt van de tariefsopstap.

Het belastingtarief in de vennootschapsbelasting kent een eerste en tweede schijf. Het verschil tussen deze schijven bedraagt op dit moment 8,5%. De bedoeling was dat dit verschil kleiner zou worden maar op Prinsjesdag werd bekend dat dit in de toekomst alleen maar oploopt naar 10%.

Door het verdelen van de activiteiten van uw onderneming over meerdere vennootschappen kunt u optimaal profiteren van dit verschil in tarief. Dit kan u op jaarbasis duizenden euro’s aan belasting besparen.

Het uitbreiden van uw BV-structuur brengt uiteraard extra kosten met zich mee. De potentiële belastingvoordelen zijn echter veelal flink groter. Wij kunnen voor u berekenen hoeveel voordeel er te behalen is en adviseren op welke manier de beoogde structuur zonder heffing te bereiken is.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 313036.


bottom of page