top of page

Steunmaatregelen sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelen door coronacrisis

Lijdt u als ondernemer in de sierteelt- en voedingstuinbouw of fritesaardappelsector nu of in de komende maanden omzetverlies als gevolg van de coronacrisis? Beoordeel dan of u een beroep kunt doen op de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Vanaf 7 mei 2020 tot en met 4 juni 2020 kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag indienen voor een specifieke tegemoetkoming van het ministerie van Landbouw voor uw sector. Na ontvangst van de aanvraag kunt u al binnen vijf werkdagen een voorschot verwachten.

De officiële publicatie van de regeling in de Staatscourant moet nog plaatsvinden in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie. Maar het loket om de aanvraag in te dienen is al wel bij de RVO geopend, zo meldde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een nieuwsbericht op 7 mei 2020.

Het kabinet heeft namelijk geconstateerd dat voor de agrarische sector de maatregelen door de coronacrisis zoals de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in specifieke situaties onvoldoende soelaas bieden. Het gaat dan specifiek om een combinatie van:

  • Situaties waarin de productie doorgaat terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt.

  • Situaties waarin producten slecht of niet houdbaar zijn vanwege bederfelijkheid en waarvoor geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden zijn.

  • Situaties waarin bedrijven in de periode maart, april, mei een grote seizoenspiek hebben in productie, personele bezetting en omzet.

Bovengenoemde combinatie doet zich voor in de sierteelt, de voedingstuinbouw die gespecialiseerd is in producten voor de horeca en de fritesaardappelsector. Daarom werkt het kabinet aan een regeling om hen tegemoet te komen, maar is daarbij afhankelijk van goedkeuring door de Europese Commissie.

De tegemoetkoming is gemaximeerd, afhankelijk van de gemiddelde omzet in de periode 12 maart-11 juni in 2017-2018-2019.

Verder wordt een tegemoetkoming aan een bedrijf verminderd met financiële steun die de onderneming al op andere wijze ontvangt voor de omzetschade, bijvoorbeeld uit een verzekering of uit een Europese of nationale steunregel.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.

U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 313036.


bottom of page