top of page

Verplicht langere afschrijvingstermijn zonnepanelen? Gevolgen voor uw HIR!

Bent u van plan om zonnepanelen aan te schaffen of heeft u deze recent aangeschaft? En wilt u een herinvesteringsreserve (HIR) afboeken op de aanschaffingskosten van deze zonnepanelen? Dan is dat alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Een rechtbank oordeelde dat een zonnepaneleninstallatie (zonnepanelen en omvormers) niet in maximaal tien jaar kan worden afgeschreven. De rechter volgde de door de Belastingdienst gestelde afschrijvingstermijn van twintig jaar met een restwaarde van nihil. Een gerechtshof bevestigde dit oordeel van de rechtbank. Dit leidt tot een jaarlijkse lagere afschrijving op zonnepanelen dan voorheen.

Een langere afschrijvingstermijn betekent niet alleen dat er jaarlijks minder afschrijvingslasten zijn. Ook zal een herinvesteringsreserves (HIR) in beginsel niet meer kunnen worden afgeboekt op de zonnepanelen:

  • Dat geldt in ieder geval voor een HIR gevormd voor een bedrijfsmiddel waarop in maximaal tien jaar pleegt te worden afgeschreven.

  • Een HIR voor een bedrijfsmiddel waarop niet of in meer dan tien jaar pleegt te worden afgeschreven kan dan alleen nog maar worden afgeboekt als sprake is van eenzelfde economische functie binnen de onderneming.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 313036.


bottom of page