top of page

Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden

Heeft u onlangs aandelen krachtens erfrecht verkregen of is dat wellicht in de toekomst het geval? Overweeg dan tijdig om zonder aanmerkelijk belangheffing (25% inkomstenbelasting) een ‘overlijdensdividend’ uit te keren.

Als een aanmerkelijk belanghouder overlijdt, moet 25% inkomstenbelasting worden betaald over de waarde van het beleggingsvermogen in de bv. De wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden (een deel van) het beleggingsvermogen onbelast aan de erfgenamen uit te laten keren, bijvoorbeeld om de hierboven bedoelde inkomstenbelasting ten name van de erflater te voldoen.

De volgende handelingen/mogelijkheden zijn van toepassing:

  1. Uitkering van het dividend binnen 2 jaren na het overlijden.

  2. Afboeking van het dividend van de verkrijgingsprijs van de aandelen die krachtens erfrecht zijn verkregen.

  3. Het dividend gaat niet uit boven het bedrag waarover ten laste van de erflater aanmerkelijk belangheffing is berekend.

  4. Er wordt een verzoek om toepassing van vrijstelling van belasting ingediend bij de Belastingdienst.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 313036.


bottom of page