top of page

Voorkom de verdamping van verliezen en bespaar vennootschapsbelasting

Beschikt u over nog te verrekenen verlies of verwacht u dit jaar een (groot) verlies te lijden? Dan bestaat het risico dat dit verlies onverrekend blijft. Mogelijk kunt u dit risico beperken.

Op Prinsjesdag werd bekend dat met ingang van 1 januari 2019 verliezen in de vennootschapsbelasting nog slechts 6 jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. De periode waarbinnen u verliezen kunt verrekenen is hierdoor aanzienlijk beperkt. Dit betekent dat het risico op het onbenut blijven van verliezen groter wordt. Optimaliseer daarom de fiscale planning van winsten en verliezen. Door de fiscale planning te optimaliseren kunt u voorkomen dat verliezen onbenut blijven. U voorkomt hiermee een fiscaal nadeel.

Neem in overweging of het mogelijk is om:

  • Winst te creëren door middel van een stelselwijziging.

  • Winst te forceren door bedrijfsmiddelen over te dragen aan gelieerde vennootschappen.

  • Een vof aan te gaan met een gelieerde partij met (gedeeltelijke) inbreng tegen WEV.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 313036.


bottom of page