top of page

Dga niet zonder meer verzekerd voor werknemersverzekeringen bij werkzaamheden via managementovereenk

Als uw werkmaatschappij meerdere aandeelhouders heeft die werkzaamheden voor de werkmaatschappij verrichten, is de kans groot dat de Belastingdienst stelt dat de aandeelhouders verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werken deze aandeelhouders onder een managementovereenkomst tussen de holding(s) en de werkmaatschappij, dan is dit vaak niet terecht. Voor de beoordeling of uw (indirecte) aandeelhouders wel of niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen is van belang of de werkrelatie tussen de aandeelhouder en de werkmaatschappij een dienstbetrekking is. Ook als met een managementovereenkomst wordt gewerkt (en geen arbeidsovereenkomst is beoogd), merkt de Belastingdienst deze arbeidsrelatie vaak als dienstbetrekking aan. Diverse rechters bepaalden al dat dit niet altijd terecht is. Zo besliste een rechtbank onlangs weer dat de Belastingdienst geen dienstbetrekking aannemelijk had gemaakt in een managementovereenkomstsituatie. En als er geen dienstbetrekking is, dan is de (indirecte) aandeelhouder ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Laat daarom aan de hand van al uw feiten en omstandigheden beoordelen of het voor de Belastingdienst lastig is om een dienstbetrekking aannemelijk te maken. Is er geen dienstbetrekking en bent u daarom ten onrechte als verzekerd aangemerkt? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over dit onderwerp. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 31 30 36.

bottom of page