top of page

Wees alert op de fiscale gevolgen van het minen van cryptovaluta in de inkomstenbelasting

Als u investeert in een miningmachine of zich bezighoudt met mining, heeft dit ook fiscale gevolgen. Onlangs is er meer duidelijkheid van het ministerie gekomen hoe om te gaan met de fiscale aspecten van het minen van cryptovaluta.

De bekendste cryptovaluta is de Bitcoin, maar er zijn nog veel meer cryptovaluta. De vraag is hoe fiscaal gezien een miningmachine behandeld wordt en waar de opbrengsten van deze machine in de aangifte inkomstenbelasting verantwoord moeten worden. In theorie zijn de volgende opties mogelijk: - als activa in de onderneming; - als resultaat uit overige werkzaamheden; - als overige bezittingen in box 3. Naast deze vraag speelt nog de vraag tegen welke koers en op welke moment je cryptovaluta moet waarderen. Er zijn namelijk verschillende koersen voor cryptovaluta. De staatssecretaris geeft aan op welke wijze het minen van cryptovaluta in de inkomstenbelasting door de Belastingdienst wordt behandeld. Helaas worden er alleen algemene richtlijnen gegeven en is niet op voorhand duidelijk in welke box eventuele voordelen worden belast. Eerst zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van een bron van inkomen. Voorbeelden van een bron van inkomen zijn winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Er is sprake van resultaat uit overige werkzaamheden als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 1. de belastingplichtige moet arbeid verrichten; 2. de belastingplichtige moet deelnemen aan het economisch verkeer; 3. de belastingplichtige moet voordeel beogen; 4. de belastingplichtige moet dit voordeel redelijkerwijs kunnen verwachten. Dezelfde voorwaarden gelden bij winst uit onderneming. Alleen bij winst uit onderneming wegen de bronvereisten ‘zwaarder’. De staatssecretaris geeft aan dat in zijn algemeenheid bij de handel in cryptovaluta door een natuurlijk persoon vermoedelijk niet snel sprake zal zijn van een bron van inkomen.In dat geval hoeft alleen het bezit op peildatum 1 januari in box 3 te worden aangegeven. Er zijn verschillende koersen voor cryptovaluta. Nu er geen wettelijk voorschrift is welke koers gehanteerd moet worden, heeft de belastingplichtige hier enige vrijheid in. De staatssecretaris geeft aan de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform te hanteren. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan het minen van cryptovaluta zowel in box 1 als in box 3 vallen. Een en ander is afhankelijk van de voordeelsverwachting, de arbeid die wordt verricht en de hoogte van de investeringen. Door een goed dossier te bouwen is het gemakkelijker een discussie met de Belastingdienst hierover aan te gaan. U moet de cryptovaluta verwerken in uw aangifte. Verzwijgen van cryptovaluta is strafbaar. Beoordeel daarom in welke box uw miningmachine valt en tegen welke koers. Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 31 30 36.


bottom of page