top of page

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo 1, 2 én 3)

De huidige economie heeft het als gevolg van het corona-crisis zwaar te verduren. Ook u als bedrijf (met werknemers) / ZZP’er merkt dat. Het kabinet heeft ter ondersteuning economische maatregelen getroffen in de vorm van een noodpakket. Eén van die maatregelen betreft de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo 1). Deze regeling werd al met vier maanden verlengd tot 1 oktober 2020 (Tozo 2). Op 28 augustus 2020 is bekendgemaakt dat deze regeling nog met negen maanden wordt verlengd tot 1 juli 2021 (Tozo 3). Als gevolg hiervan kan vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 nog een beroep gedaan worden op de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers.

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo 1 en 2) ondersteunt zelfstandige ondernemers met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling loopt via de gemeente.

De verlengde regeling (Tozo 3), die vanaf 1 oktober 2020 van start gaat, kent gewijzigde voorwaarden. Per 1 oktober 2020 wordt namelijk een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die in Tozo 2 bestaan. De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@steradvies.net of 0229 313036.


bottom of page